facebook
Pismo Don BOSCO jest polską edycją "Il Bollettino Salesiano", pisma założonego przez księdza Bosko w 1877 r., które dziś ukazuje się w 55 edycjach, 29 językach i dociera do 151 krajów. Jest pismem Rodziny Salezjańskiej skierowanym także do rodziców, wychowawców, katechetów, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały świętego Jana Bosko - wychowawcy z Turynu.
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog
 
Karol Kliszcz blog
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Karol Kliszcz
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Poprzedni wpis zatytułowałem „Obraz Boga a niewiara”. Dziś podzielę się pewnym spostrzeżeniem, które wiąże się, moim zdaniem, z tym zagadnieniem. Otóż, pod koniec ubiegłego roku natknąłem się w Internecie na film, w którym przemawiał ksiądz. Fragment, do którego chcę się odnieść, dotyczył wyj ...więcej
OBRAZ BOGA I NIEWIARA
Nie będzie niczym odkrywczym stwierdzenie, że od wieków zawsze żyli ludzie, którzy odrzucali pewien obraz Boga prezentowany przez większość danej społeczności religijnej. Dostrzegali pewne trudności w przyjęciu "takiego" właśnie Boga. Warto dla przykładu przeczytać książkę J. Delumeau "Grzech i strach. Poczuci ...więcej
NOWA OPOWIEŚĆ O STWORZENIU
Odkrycia nauk przyrodniczych mocno wpłynęły i zweryfikowały nasze rozumienie natury człowieka i jego miejsca we wszechświecie. Objawienie Boże zawarte w tekstach biblijnych wypowiada się również na te zagadnienia. Konfrontacja była i nadal jest nieunikniona. Nie da się przejść obojętnie wobec nowego spojrzenia, ja ...więcej
ATEIZM STARY I NOWY
Współistnienie obok siebie ludzi podzielających pewne wierzenia oraz tych, którzy powątpiewali lub wręcz negowali owe wierzenia jest zarówno czymś powszechnym i odwiecznym. Religijność wydaje się być wyjątkową cechą ludzką, nieobserwowaną dotychczas wśród innych istot żywych (zob. dla przykładu genialną ksi ...więcej
NIEPOKÓJ I ROZŁAM PRZYNOSZONE PRZEZ JEZUSA?
Są takie niedziele, w czasie których odczytywana Ewangelia jest nie tylko trudna do przyjęcia, ale nawet do zrozumienia. I dziś jest właśnie taka niedziela; dziś słyszymy jeden z takich fragmentów Ewangelii (Mt 12, 49-53): "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzes ...więcej
REFORMA CZY UWSPÓŁCZEŚNIENIE? DRUGA CZĘŚĆ
W programie trzecim Polskiego Radia znajdziesz audycję o pewnej niemieckiej szkole. Margaret Rasfeld stworzyła i prowadzi w Berlinie gimnazjum ewangelickie. Według jej słów, jest to szkoła, która nie tyle poucza czy naucza, co raczej wskazuje i uczy... Nie będę tu streszczał całości audycji, ponieważ lepiej jej pos ...więcej
REFORMA CZY UWSPÓŁCZEŚNIENIE?
Pracuję wystarczająco długo w polskich szkołach, by zauważyć, że "coś jest nie tak" z naszym systemem edukacji. Po lekturze kilku książek zagranicznych autorów, po obejrzeniu kilku filmów i wysłuchaniu audycji radiowych opisujących doświadczenia innych krajów uświadomiłem sobie, że problem zasadniczo dotyka ws ...więcej
48%, CZYLI W ZASADZIE CO?
Rozpoczęliśmy na dobre rok szkolny. Dla mnie oznaczało to przeniesienie do nowego miasta i podjęcie pracy w nowej szkole. W tym samym czasie toczą się kolejny raz dyskusje w mediach o potrzebie lekcji religii w szkole lub jej ewentualnemu usunięciu z listy zajęć szkolnych nawet o charakterze dowolnym. Dyskusja trafia na ...więcej
UCZCIWY OBYWATEL I DOBRY CHRZEŚCIJANIN
Ludzie dzielą się zasadniczo na dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, pracowitych i leniwych, prawdomównych i kłamców, itd. Inne kryteria, które niekiedy próbuje się stosować, jak np. przynależność partyjna, deklarowana wiara czy przynależność narodowa nie są już tak precyzyjne i oczywiste pod wz ...więcej
SADZENIE SYKOMOR
Zbliża się zakończenie roku szkolnego. W świadomości pozostają mi chwile w dużej mierze bardzo pozytywne. Tegoroczne spotkania z gimnazjalistami na lekcjach religii przyniosły mi z jednej strony dużo radości, z drugiej zaś ich pytania (i niekiedy opór) pobudziły mnie kilkakrotnie do przemyślenia pewnych spraw, doty ...więcej
PRZYPOWIEŚĆ TO NIE BAJKA
Słyszałem kilka dni temu księdza mówiącego kazanie. Dotyczyło ono w głównej mierze wiary człowieka i tego, co Bóg może w naszym życiu uczynić, jeśli wierzymy. W tym, co teraz napiszę, nie chodzi mi o krytykę tego wystąpienia lecz o podzielenie się moimi wątpliwościami dotyczącymi doboru przykładów do wyja ...więcej
OBECNOŚĆ NADAJĄCA SENS
Rozpoczęliśmy okres wielkanocny. To czas radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa. W kościołach słyszymy czytania biblijne o spotkaniach uczniów ze zmartwychwstałym Panem. Zatrzymajmy dziś na chwilę nasze myśli przy tym tajemniczym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie. Dla pierwszych uczniów Pana Jezusa dużym pr ...więcej
ROZUM, RELIGIA, MIŁOŚĆ - TE TRZY
"Poznajemy księdza Bosko i naśladujemy go, podziwiamy w nim wspaniałą zgodność natury i łaski". Będąc w pełni człowiekiem, bogaty w cnoty swego narodu, był otwarty na rzeczywistości ziemskie; będąc w pełni człowiekiem Bożym, wzbogacony darami Ducha Świętego, żył tak, jakby widział Niewidzialnego". (Konstyt ...więcej
WIELKOPOSTNE TRIO
W Środę Popielcową słyszymy słowa Ewangelii o modlitwie, poście i jałmużnie. Łatwo jest zachęcać do modlitwy. Post jest również czymś niemal oczywistym, o czym pamiętamy w okresie wielkiego postu. Ale jałmużna? Zeszła na dalszy plan, a przecież ona nie jest niekoniecznym uzupełnieniem modlitwy i postu, jakim ...więcej
HARRY POTTER I SZKOLNA KATECHEZA
Uczę religii w liceum i gimnazjum dziesięć lat. Pewną prawidłowością podczas zajęć z uczniami, z którymi spotykam się po raz pierwszy, jest zarzucanie mnie pytaniami w stylu: "A co takiego złego jest w czytaniu Harrego Pottera?", "Czy brat też uważa, że czytanie horoskopów prowadzi do opętania?" lub "A jak brat ...więcej
ODWAGA NAWRÓCENIA
"Jesteśmy świadomi, że istnieje między nami i młodzieżą pewien dystans: bardziej niż fizyczny - mentalny i kulturowy". (KG 27) *** Uczestniczyłem pod koniec listopada w warsztatach prowadzonych przez Radcę ds. Duszpasterstwa Młodzieży ks. Fabio Attarda. Krakowskie spotkanie zgromadziło ponad 50 osób z 13 krajów. ...więcej
REALIŚCI POTRZEBNI OD ZARAZ
"Zauważamy w nas mniejszą predyspozycję do bycia realistami". (KG 27) *** Uczestniczyłem pod koniec listopada w warsztatach prowadzonych przez Radcę ds. Duszpasterstwa Młodzieży ks. Fabio Attarda. Krakowskie spotkanie zgromadziło ponad 50 osób z 13 krajów. W tej grupie ekip młodzieżowych znalazły się zarówno oso ...więcej
POPKULTUROWY X-MAS
Poprzedni wpis zakończyłem myślą, że jedną z tradycyjnych ról religii, jaką było TWORZENIE OPOWIEŚCI i interpretowanie rzeczywistości, przejęły współcześnie media. Teraz rytm życia wyznaczają kolejne edycje reality show lub popularnych seriali, a ekspertami wyjaśniającymi ludzkie życie stali się niejednokro ...więcej
RELIGIA I ROZUM W WYCHOWANIU
Ksiądz Bosko decydując się na działalność wydawniczą (książki, gazety, ulotki) cały czas miał na myśli religijną formację dzieci i młodzieży. Widać to np. w podręczniku do arytmetyki, o którym wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, a w którym treści matematyczne przenikały się z zagadnieniami moralnymi. Tak n ...więcej
ARYTMETYKA I SZTUKA
Około roku 1845, pracując już w Schronisku markizy Barolo, ks. Bosko opublikował swoją pierwszą poważną książkę pod nazwą „Historia kościelna do użytku szkół”. Pomysł napisania takiej pozycji zrodził się już wcześniej, podczas jego dokształcania się w Convitto, gdy spotykał się z ubogą młod ...więcej
CZYTAJ KSIĄŻKI, PISZ KSIĄŻKI
„Książki pozostaną nieodzowne nie tylko w przypadku literatury, lecz w każdym przypadku, który wymaga uważnej lektury oraz przemyśleń i refleksji na jej temat, dotarcia do informacji”. (Umberto Eco) Od czasu do czasu można usłyszeć opinię, że współcześnie nowe media niemal całkowicie zastąpią t ...więcej
ZANIM ODPOWIESZ, POSŁUCHAJ PYTANIA
W kościele, w szkole czy w oratorium komunikacja międzyludzka jest czymś oczywistym i niezbędnym. Wychowanie bez wzajemnego komunikowania sobie pytań i odpowiedzi jest niemożliwe. W poprzednim wpisie przywołałem zdanie papieża Benedykta XVI, że nieodzowną częścią komunikacji jest milczenie. Bez głębokiego i prawd ...więcej
MILCZENIE I KOMUNIKACJA
Poprzedni wpis zakończyłem myślą Marshala McLuhana. Parafrazując ją można powiedzieć, że nieodzownym elementem wychowania jest wyciąganie młodych ludzi z "niewoli" mediów. Gdzie przebiega granica dobrego i złego korzystania z mediów? Kiedy człowiek panuje nad światem w sieci a kiedy jest przez ten świat ogranicz ...więcej
CYFROWE WIĘZIENIE
Rozpocznę ponownie od fragmentu „Wspomnień Oratorium”: „Ksiądz Cafasso (...) zaczął zabierać mnie na odwiedziny więźniów. Tam właśnie pojąłem ogrom zła i nędzy ludzkiej. Przerażeniem napawał mnie widok tak wielu chłopców w wieku od dwunastu do osiemnastu lat, zdrowych, silnych i inteligentn ...więcej
WYCHOWANIE MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ
Wiek, w którym żył ksiądz Bosko, charakteryzował się swego rodzaju napięciem pomiędzy tradycją a postępem. Te dwa dążenia zbiegły się w tym Świętym z Turynu, i w pewnej mierze zharmonizowały się ze sobą w jego duchu i w jego nauczaniu. Dzięki temu, ksiądz Bosko stał się człowiekiem złotego środka, w kt ...więcej