facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2020 - maj
J: jak Jan Paweł II, papież mediów

ks. Marek Lis

strona: 23Sto lat temu przychodził na świat Karol Wojtyła, nie istniały znane nam media: radio, telewizja, komputery, telefony komórkowe, internet, Google, YouTube, Facebook, Twitter... Mieszkańcy Wadowic mogli wtedy czytać gazety, a od pięciu lat także chodzić do miejscowego kina. Przypomnienie faktów z historii mediów uświadamia, jak szybko w ciągu niewielu dziesięcioleci dokonała się prawdziwa rewolucja medialna i informacyjna. Pośrodku tych przemian znalazł się Jan Paweł II: jako papież stał się nie tylko ich świadkiem, ale również czynnym uczestnikiem i bohaterem. Wobec tej dynamicznej rzeczywistości mediów Jan Paweł II przyjmował postawę pasterza: adresatami pierwszego publicznego spotkania w przeddzień inauguracji pontyfikatu w październiku 1978 r. byli dziennikarze. W papieskiej refleksji obecne były media: jej śladem są publikowane corocznie orędzia na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej (od 1979 do 2005 r. było ich 27), wygłaszane przy różnych okazjach przemówienia do dziennikarzy oraz list apostolski Szybki postęp z 24 stycznia 2005 r. Poruszał w nich papież istotne tematy związane z funkcjonowaniem mediów (prasy, radia, telewizji, ale także kina i komputerów), wyrażał troskę etyczną i edukacyjną o odpowiedzialność zarówno nadawców, jak odbiorców. Jako uczestnik medialnej rewolucji Jan Paweł II potrafił świadomie korzystać z narzędzi komunikacji społecznej, także najnowszych, świadom ich zasięgu, co pozwalało na „otwieranie drzwi Chrystusowi”, mimo istnienia rożnych barier i granic. Papież był też bohaterem przekazów medialnych: media relacjonowały jego pielgrzymki, transmitowały liturgie i utrwalały słowa nauczania. Nowością czasów pontyfikatu Świętego Jana Pawła II jest i to, że biografia Biskupa Rzymu posłużyła za inspirację filmów fabularnych, kręconych już za życia papieża: pierwszy był reżyserowany przez Krzysztofa Zanussiego film „Z dalekiego kraju” (1981).