facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2020 - luty
Od redakcji

ks. Adam Świta sdb

strona: 3„Wezwanie Adama i Ewy do udziału w realizacji Bożego planu względem stworzenia wyzwala w nich zdolności i dary, którymi osoba ludzka wyróżnia się spośród wszystkich innych stworzeń, a równocześnie wprowadza ład w stosunki człowieka z całym stworzeniem. Stworzeni na Boży obraz i podobieństwo Adam i Ewa mają panować nad ziemią (por. Rdz 1, 28) mądrze i z miłością. Oni jednak swoim grzechem zniszczyli panującą harmonię, celowo sprzeciwiając się planom Stwórcy. Całe stworzenie zostało poddane marności i od tej pory trwa w tajemniczym oczekiwaniu na swój udział w wolności i chwale dzieci Bożych (por. Rz 8, 20-21)”.Powyższy tekst Jana Pawła II (Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju) jest odpowiedzią na nasze problemy związane z ekologią. To nieporządek moralny jest źródłem tych problemów. Gdy tego nie rozumiemy, popadamy w absurdy. Świat otrzymaliśmy i nie próbujmy tworzyć nowego, bo nie posiadamy takich mocy sprawczych, jak pokazuje historia ludzka. Ani tym bardziej czynić z niego przedmiotu naszej wiary.

Na drodze rozpaczliwego poszukiwania wyjścia pozostaje powrót do przykazania miłości Boga. Z niego wypływa miłość do bliźniego, z której wyrasta troska o świat stworzony, mający służyć wszystkim ludziom. Sam Bóg przestrzega nas, mówiąc: nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Dlatego nasze zaangażowanie na rzecz ekologii wypływać powinno z wiary w Boga Stwórcę, który pragnął, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny zarządca.

ks. Adam Świta
salezjanin, redaktor naczelny