facebook
Pismo Don BOSCO jest polską edycją "Il Bollettino Salesiano", pisma założonego przez księdza Bosko w 1877 r., które dziś ukazuje się w 55 edycjach, 29 językach i dociera do 151 krajów. Jest pismem Rodziny Salezjańskiej skierowanym także do rodziców, wychowawców, katechetów, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały świętego Jana Bosko - wychowawcy z Turynu.
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Łukasz Kołomański - Blog

Nadużywanie internetu - kiedy się wyłączyć?

Nadużywanie internetu to obecnie jedno z głównych i najpoważniejszych zagrożeń jakie niesie ze sobą nieumiejętne korzystanie z internetu. Obecnie aktywność komputerowa jest jedną z najpopularniejszych aktywności - nie tylko dzieci i młodzież, ale i bardzo wielu dorosłych spędza w sieci co najmniej kilka godzin dziennie. Prowadząc zajęcia z uczniami, często słyszę jak dzieci opisują aktywność internetową swoich rodziców. Zatem trudno się dziwić, jeśli rodzic spędza w sieci kilka godzin, to dziecko modeluje zachowania osób dla niego ważnych. Nadużywanie internetu nie sprowadza się jedynie do tego, że dana osoba dużo z niego korzysta. Pojawia się wówczas, gdy osoba ma trudność w kontrolowaniu czasu korzystania, czuje wewnętrzny przymus łączenia się z siecią oraz gdy aktywność ta niesie dla niej negatywne konsekwencje.

Dwa podstawowe kryteria nadużywania internetu to:
• czas i intensywność korzystania z internetu wymyka się spod kontroli,
użytkownik spędza w sieci więcej czasu niż planował, odczuwa trudną do
odparcia potrzebę korzystania z sieci;
• korzystanie z internetu prowadzi do zaniedbywania innych aspektów życia,
przysparza problemów na różnych płaszczyznach lub powoduje subiektywnie
odczuwane cierpienie.

Jak rozpoznać, że dziecko nadużywa internetu:
• spędza przy komputerze coraz większą ilości czasu kosztem innych zainteresowań,
• zaniedbuje obowiązki rodzinne i szkolne z powodu aktywności w internecie,
• pojawiają się konflikty rodzinne związane z internetem,
• kłamie odnośnie czasu spędzanego w internecie,
• podejmuje nieudane próby jego ograniczenia,
• reaguje rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z komputera
jest utrudnione lub niemożliwe.

Przyczyny nadużywania internetu są różnorodne i często złożone zależnie od sytuacji konkretnej osoby. Uogólniając (podobnie jak przy innych uzależnieniach behawioralnych), można powiedzieć, że zachowania takie mogą być rodzajem niekonstruktywnej strategii radzenia sobie ze stresem. Problemy świata realnego powodują, że osoby uciekają w wirtualna rzeczywistość szukając tam pomocy, rozwiązania, zapomnienia. W przypadku dzieci i młodzieży, mogą to być problemy szkolne, rodzinne, trudności w relacjach rówieśniczych, brak akceptacji ze strony rówieśników, nieśmiałość, niska samoocena, konflikty w środowisku rodzinnym, rówieśniczym.

Jak pomóc?
W przypadku podejrzenia, że dziecko lub nastolatek ma problem z nadużywaniem
internetu warto podjąć następujące kroki:
• Spróbować porozmawiać z dzieckiem i wprost określić swoje obawy oraz nazwać problem.
• Rozpoznać sytuacje, w których dziecko z większą intensywnością sięga po
internet. Mogą to być sytuacje trudne, z którymi nie może ono sobie poradzić.
• Ustalić stały harmonogram dnia i wyznaczać określony czas na korzystanie
z internetu.
• Starać się stopniowo zmniejszać czas korzystania z internetu.
• Nagradzać sukcesy i postępy.
• Skontaktować się z psychologiem.
• Skonsultować się z telefonem Helpline.org.pl 800 100 100.

Wyłącz się ze świata wirtualnego zanim będzie za późno!
powrót