facebook
Pismo Don BOSCO jest polską edycją "Il Bollettino Salesiano", pisma założonego przez księdza Bosko w 1877 r., które dziś ukazuje się w 55 edycjach, 29 językach i dociera do 151 krajów. Jest pismem Rodziny Salezjańskiej skierowanym także do rodziców, wychowawców, katechetów, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały świętego Jana Bosko - wychowawcy z Turynu.
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Łukasz Kołomański - Blog

Diagnoza i identyfikacja problemu nadużywania Internetu

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi w polskiej terminologii nie ma jasnego stanowiska odnośnie zjawiska uzależnienia od Internetu. Na dzień dzisiejszy mówi się
o nadmiernym nadużywaniu a samo zjawisko zgodnie z nomenklaturą medyczną kategoryzowane jest jako zaburzenie impulsów i popędów lub zachowanie nałogowe
i zaliczane jest do uzależnień behawioralnych tzn. związanych z zachowaniem. Faktem jest, że nadmierne używanie Internetu wpływa w sposób istotny na każdą sferę funkcjonowania jednostki.

Poniżej przedstawione zostały sygnały ostrzegawcze, symptomatyczne zachowania mogące wskazywać na problem nadmiernego korzystania z Internetu.

Zachowania i zjawiska sygnalizujące problem nadużywania internetu lub komputera:
- rozdrażnienie spowodowane koniecznością przerwania lub brakiem możliwości
korzystania z komputera/internetu;
- długotrwałe sesje aktywności w sieci, na przykład częste korzystanie z internetu bez przerwy przez trzy godziny lub dłużej;
- wyraźnie osłabiona kontrola (lub jej brak) czasu spędzanego przed komputerem lub w internecie;
- zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, znajomości, form spędzania czasu na rzecz korzystania z komputera/internetu;
- korzystanie z internetu nawet wtedy, gdy nie jest to już interesujące;
- powtarzające się kłótnie z innymi członkami rodziny, związane z nadużywaniem komputera/internetu;
- izolowanie się od ludzi związane z przebywaniem w sieci lub nawiązywanie
i utrzymywanie kontaktów jedynie przez internet;
- monotonna i jednorodna aktywność przy komputerze, na przykład trwale ograniczająca się do grania w jedną grę lub wielogodzinnej obecności na portalu społecznościowym;
- przedkładanie życia w świecie wirtualnym nad życie w świecie realnym
- wzrost intensywności nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jak rozdrażnienie, apatia, poczucie nudy itp.;
- korzystanie z internetu po kryjomu lub kłamstwa dotyczące czasu lub zakresu korzystania z sieci.

Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od gier komputerowych według M. Griffithsa (2004):
- wagarowanie po to, by grać;
- nieodrabianie zadań domowych i złe oceny w szkole związane z pochłonięciem grami;
- zaniedbywanie życia towarzyskiego;
- poirytowanie i rozdrażnienie wywołane brakiem możliwości grania;
- granie przez dłuższy czas niż zaplanowany;
- zauważalny wzrost poziomu agresji;
- granie niemal codziennie;
- kradzież pieniędzy po to, by grać (opłacać abonament, kupować akcesoria, postacie czy nowe gry) lub przeznaczanie na to pieniędzy otrzymanych na jedzenie czy inne cele.

Co powinno zwrócić uwagę nauczycieli i pedagogów w szkole:
- notoryczne spóźnienia, opuszczanie pierwszych lekcji lub liczne nieobecności;
- duża senność lub inne oznaki zmęczenia widoczne na lekcjach;
- wyraźne zaabsorbowanie urządzeniami elektronicznymi z ekranem: komputerem, telefonem komórkowym, tabletem;
- silne zaabsorbowanie grami komputerowymi;
- wyraźne pogorszenie wyników w nauce;
- wyobcowanie w klasie lub grupie rówieśniczej.

Jeżeli któreś z powyższych objawów mają miejsce w życiu młodego człowieka lub znacząco wpływają na jego zaburzenie jego w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym to należałoby się zastanowić czy Internet, komputer nie przejmuje władzy nad moim życiem.

Na podstawie:
Griffiths, M. (2004). Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Otawa, W. (2014).Diagnoza nadużywania internetu przez dzieci i młodzież [w:]
Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, opracowanie: Paulina Chocholska, Katarzyna Makaruk, Wojciech Otawa,
Angelika Pasek-Gilarska, Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik. Warszawa 2014.
powrót