facebook
Pismo Don BOSCO jest polską edycją "Il Bollettino Salesiano", pisma założonego przez księdza Bosko w 1877 r., które dziś ukazuje się w 55 edycjach, 29 językach i dociera do 151 krajów. Jest pismem Rodziny Salezjańskiej skierowanym także do rodziców, wychowawców, katechetów, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały świętego Jana Bosko - wychowawcy z Turynu.
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Andrzej Rubik - Blog

Jak być dobrym wychowawcą?

Króluj nam Chryste!

We współczesnym świcie coraz bardziej popularną jest forma wychowania tzw. „bezstresowego”. Polega ona na wprowadzaniu w życie i praktykowaniu różnych systemów wychowawczych, w których – w wielu aspektach – rolę decyzyjną odgrywa sam wychowanek, posiadając w tym zakresie wiele możliwości. Jednym z założeń „bezstresowej pedagogiki” jest kreowanie u wychowanka odpowiedzialności za każdy czyn, która ma skutkować dojrzałością na przyszłe lata. Jednak czy to jest jedyny system wychowawczy, którego elementem jest budowanie odpowiedzialności wychowanka? Nie! A ściślej ujmując, każda forma wychowania zawiera w sobie – w mniejszym lub większym stopniu – nacisk na kreowanie w wychowanku poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Co, zatem, uczynić, aby być dobrym wychowawcą? Bóg, w swej nieskończonej Miłości, stworzył człowieka na Swój wzór i podobieństwo. Dzięki temu każdy z nas zdolny jest do czynów, których podstawą jest istota dobra, miłości. Poprzez stworzenie na wzór Boga, człowiek został powołany do stania na straży ewangelicznych wartości. Choć każdy człowiek ma wspólny, jednakowy cel (którym jest osiągnięcie Zbawienia), to jednak Bóg, w Swojej nieograniczonej kreatywności stworzył każdego z nas wyjątkowego, niepowtarzalnego. Dotyczy to ludzkiej osobowości, jego wnętrza predyspozycji, możliwości, talentów i wad.

Dlatego podstawową i najważniejszą kwestią jest w tym miejscu dobre poznanie wychowanka. Ważną cechą wychowawcy musi być zatem spostrzegawczość.
Dobry wychowawca musi poznać cechy charakteru, usposobienie, talenty i wady,
które posiada wychowanek i pod tym kątem wprowadzać w życie takiego człowieka odpowiednie elementy. W taki sposób na młodego człowieka zwracał uwagę ksiądz Bosko. Doskonale pamiętamy sytuację, w której przyjmował chłopca do Oratorium, pytając najpierw o jego zdolności.

Oratorium księdza Bosko jest przykładem miejsca, które uczy życia. Ksiądz Bosko podchodził do każdego ze swoich wychowanków w sposób bardzo podmiotowy
i indywidualny. Nie traktował swoich podopiecznych jako „zbiorowiska młodzieży”,
ale każdego z nich jako pojedyncze stworzenie Boga o szczególnych i wyspecjalizowanych predyspozycjach, przygotowanych do pełnienia swego powołania. Podchodził do każdego, jako do człowieka o szerokim spektrum możliwości i różnych wadach. I pracował nad wszystkimi tymi elementami sprawiając, że młody człowiek odnajdywał w Oratorium swoje miejsce na świecie i życiowe zadanie, do którego został wezwany.

To jest podstawa, by być odpowiedzialnym wychowawcą.

Andrzej Jan Rubik
powrót